Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng chi tiết 2022

đường phân cách

Khi đầu tư xây dựng bất kỳ dự án nào, nhà đầu tư phải nắm rõ các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện tìm hiểu chính xác và phù hợp. Vậy trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng như thế nào và thủ tục ra sao?

Bạn có hiểu dự án đầu tư là gì không?

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014: “Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện các hoạt động xây dựng. Xây dựng, sửa chữa hoặc cải tạo kết cấu để phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng của kết cấu hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ trong một thời gian và ngân sách xác định. Trong giai đoạn phát triển của dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện bằng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.”

Đọc Thêm:  Tách Thửa Đất Dân Cư Xây Dựng Mới Chi Tiết Đơn Giản A-Z
trinh-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-1
Dự án đang được thi công

Tổng hợp các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ. Quá trình này có thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư, với 10 bước cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình

Bước 1: Thiết kế xây dựng

Những người có nhu cầu lập dự án xem lại quy hoạch của khu vực dự án đã đề xuất. Cơ quan nhà nước quản lý dự án theo quy hoạch nên bắt buộc dự án lập phải có quy hoạch chi tiết. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Bước 2: Lựa chọn nhà đầu tư

Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo đúng thủ tục, chính quyền đô thị phải thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư. Theo ba hình thức lựa chọn nhà đầu tư như sau: hình thức đấu thầu; hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hình thức quyết định chủ đầu tư/ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Phê duyệt báo cáo thiết kế

Chủ đầu tư sẽ lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo

Đọc Thêm:  Mẫu Đơn Khiếu Nại Đền Bù Đất Đai Chi Tiết 2022

Bước 4: Đánh giá tác động tới môi trường khi thực hiện

Phê duyệt tác động môi trường. Báo cáo thẩm định hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường.

trinh-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-2

Bước 5: Hoàn thiện thủ tục đất đai

Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; Cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2: Tiến hành thực hiện dự án đầu tư

Khi hoàn thành các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất, cho thuê đất là đủ điều kiện thực hiện. của các bước thực hiện đầu tư.

Bước 6: Lập, thẩm định và phê duyệt phương án xây dựng

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án xây dựng, rà soát, đánh giá theo tiêu chuẩn về phạm vi của dự án.

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các giai đoạn: thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; Bản thảo bản vẽ kỹ thuật và các bước thiết kế khác.

 • Thiết kế trong một bước: Ba bước thiết kế gộp lại thành một bước gọi là thiết kế phương án công trình.
 • Thiết kế theo hai giai đoạn: giai đoạn thiết kế cơ sở và giai đoạn thiết kế phương án thi công.
 • Thiết kế ba bước: Bao gồm bước thiết kế cơ bản, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công.

trinh-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-3

Thiết kế bản vẽ công trình

 • Trình tự thực hiện của công việc thiết kế kết cấu bao gồm các bước sau:
 • Tinh chỉnh các nhiệm vụ của dự án và thiết kế kết cấu.
 • Lựa chọn thiết kế.
 • Lựa chọn công ty quy hoạch và quy hoạch xây dựng.
 • Xây dựng công trình.
 • Thẩm định thiết kế cơ sở (thực hiện đồng thời với thẩm định dự án đầu tư); Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.
 • Phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 giai đoạn) và kinh phí xây dựng; Bản thảo bản vẽ kỹ thuật (bản thảo 2 bước) và dự toán kỹ thuật.
 • Thay đổi thiết kế (nếu có).
 • Tiếp nhận thiết kế và thi công công trình.
Đọc Thêm:  Mẫu Đơn Đăng Ký Biến Động Đất Đai Mới Nhất 2022
trinh-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-4
Công trình đang được xây dựng

Bước 7: Soạn thảo, xét duyệt hồ sơ xin Giấy phép điều hành phòng cháy và chữa cháy.

Bước 8: Xin giấy phép xây dựng.

Bước 9: Thi công tại chỗ.

Đầu tiên, nhà đầu tư cần chọn một nhà xây dựng. Sau đó chủ đầu tư lựa chọn một nhà thầu để giám sát việc thi công.

Tiếp theo, chủ đầu tư lập và kiểm tra hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ tham gia cuộc sơ tuyển. Hồ sơ năng lực, hồ sơ mời thầu, hồ sơ, hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Rà soát kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Cuối cùng chủ đầu tư sẽ thông báo khởi công.

Bước 10: Kết thúc công trình và đưa công trình vào sử dụng.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng được trình bày chi tiết ở trên. Tôi hy vọng bạn có được những thông tin hữu ích cho quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.