Mẫu Đơn Đăng Ký Biến Động Đất Đai Mới Nhất 2022

đường phân cách

Đơn đăng ký biến động đất đai là thủ tục cần thiết khi thửa đất có sự thay đổi về vấn đề xây thêm thêm hoặc công trình khác. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn thông tin liên quan tới mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất 2022.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai chi tiết mới nhất

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai phải dựa trên cơ sở pháp lý. Các cơ sở pháp lý quan trọng có thể kể đến:

mau-don-dang-ky-bien-dong-dat-dai-1
Đơn đăng ký biến động đất đai cần phải dựa trên cơ sở pháp lý
  • Luật đất đai 2013
  • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai 2013
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ
  • Thông tư số 24/ 2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;
  • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn thông tin về mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất năm nay:

mau-don-dang-ky-bien-dong-dat-dai-2
Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai chi tiết mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: …………………………………………

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………….

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;

3. Nội dung biến động về: …………………………………………….
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– ………………………………………………….;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

– …………………………;

…………………………;

………..………………;

…………………………;

……………………….;

………………………

4. Lý do biến động

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận đã cấp:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Ngày …… tháng …… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Cần đăng ký biến động đất đai khi nào?

Phần trên chúng tôi đã thông tin đến bạn mẫu đơn đăng ký biến động đất đai. Đăng ký biến động đất đai sẽ được thực hiện khi đất đã được cấp Sổ đỏ hoặc đăng ký nhưng có sự thay đổi. Người sử dụng đất, chủ sở hữu của tài sản đất thực hiện chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế… Người sử dụng đất tiến hành đổi tên hay có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích hay số liệu. Bên cạnh đó biến động đất đai cũng được đăng ký khi chủ sở hữu có sự thay đổi về tài sản gắn liền với đất nếu so với nội dung đã được đăng ký.

mau-don-dang-ky-bien-dong-dat-dai-3
Cần đăng ký biến động đất đai khi nào

Hoặc trong trường hợp người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất hay có thay đổi về thời hạn sử dụng đất. Thì lúc này cũng cần phải tiến hành đăng ký biến động đất đai. Cùng với đó nếu trong trường hợp người sử dụng đất chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền 1 lần cho thời gian thuê thì cũng cần làm đăng ký biến động. Thêm một trường hợp nữa đó chính là chuyển quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà từ vợ hoặc chồng thành quyền sử dụng đất cho cả hai vợ chồng.

Trên đây là bài viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất 2022. Hy vọng bạn đã nắm được những thông tin cơ bản và cách làm mẫu đơn đăng ký biến động này. Và đừng quên theo dõi những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật thường xuyên.

Đọc Thêm:  Mẫu Di Chúc Để Lại Đất Cho Con Mới Nhất Năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.